Gelişimsel Pediatri Nedir?

Gelişim bireylerin yaşamları boyunca toplumda yaşamda kalabilmesi ve uyumlu bir şekilde yaşayabilmeleri için gerekli becerileri kazanabilmesidir. Sürekli etkileşim halinde olunması gereken gelişim süreçlerinin en hızlı olduğu dönem ise bebeğin ilk 3 yılıdır. Bu dönemde ortaya çıkan sorunların erken teşhis edilebilmesi ve dönem içerisinde destek verilmesi önemlidir.

Gelişimsel pediatri gelişimlerin izlenmesi, tanı konulabilmesi ve erken dönemde tedavi ve destek sağlanabilmesi için geliştirilmiş bir bilim dalıdır.

Gelişimsel Pediatri Hizmet Alanları Nelerdir?

Gelişimsel pediatri çocukların gelişim sorunlarıyla ilgilenirken aynı zamanda bu alanlarda gerekli hizmetleri sağlamakla görevlidir. Yan dal uzmanları tarafından yürütülen bilim dalı gelişimsel pediatrinin hizmet alanlarına bakıldığında bebeklik ve erken çocukluk dönemi olan 42 Aya kadar olan dönemdeki çocukların gelişim dönemlerini inceledikleri görülür.

Normal gelişim dönemleri değerlendirilerek ailelerine danışmanlık verilmesi konusunda bilgilendirmeler yaparlar. 0-42 aylık dönemde gelişim açısından risk altında olan çocukların erken tanılanması ve ailelerine bilgi vererek erken destek tedavi sürecinin başlamasını sağlamakta bir diğer hizmet alanı arasında yer alır.

Gelişimsel Pediatriye Kimler Başvuru Yapmalıdır?

Gelişimsel pediatri birimine genel olarak gelişim sorunları yaşayan çocukların ailelerinin başvuru yapması önemlidir. Gelişimsel pediatri bölümüne başvurması gereken bireyleri incelediğimizde;

  • Normal doğum ağırlığının altında ya da erken doğan çocuklar
  • Yeni doğan yoğun bakımda yatmış olan
  • Gelişimsel açıdan risk altında olan
  • Uyku ve yeme sorunu gibi gelişimsel sorunlar yaşayan
  • Konuşma, öğrenme, algılama gibi alanlarda endişe yaratan
  • Aileleri tarafından etkin bir şekilde desteklenmek isteyen çocuklar yer alır.

Bu sorunların bir ya da birkaçı mevcut olması durumunda bireylerin gelişimsel pediatri hizmet alanlarından faydalanmak için başvuru yapması önemlidir. Bireyin erken dönemde tanı ve tedavisi sağlanarak topluma kazandırılmaları mümkün olur.

Gelişimsel Pediatri Önemi

Gelişim döneminin ve beynin gelişiminin en hızlı olduğu dönem doğum sonrası ilk 3 yıldır. Bu dönemde olumlu ya da olumsuz olan koşullar tüm yaşamı etkiler. Erken yaşlarda yapılacak olan gelişimi destekleyen yaklaşımlar ileride ortaya çıkabilecek pek çok sorunu engeller ve akademik olan başarıların zeminlerini hazırlamaya yardımcı olur.

Çocukların gelişimlerini desteklemek ve bu konularda bilgi alabilmek için anne ve babaların gelişimsel pediatri kliniklerine başvurması bu bağlamda oldukça büyük önem taşır.

Gelişimsel pediatri kliniklerinde sağlanan erken destek programları sayesinde gelişimsel ve davranışsal tedavi planları hazırlanarak izlenebilir. Bu sayede aileler çocukların gelişimleri hakkında bilgi sahibi olarak kaygılarını paylaşabilir, öğrenmesini ve hareketlerini nasıl destekleyecekleri hakkında bilgi sahibi olabilirler. Yaşadıkları olumlu deneyimler de tüm yaşamlarını olumlu bir şekilde etkileyecektir.

Oy Ver

Yorum yapın