İlkyardım Nasıl Olmalı? Neden Önemli?

 İlkyardım; yaralanma sırasında, kaza durumunda ya da sağlık durumunun kötüleştiği herhangi bir anda bu olaylardan olumsuz etkilenen kişilerin durumlarının daha da kötüye gitmesini engellemek adına yapılmaktadır. İlkyardım uygulamaları, sağlık görevlileri ya da ilkyardım eğitimi almış olan kişiler tarafından uygulanmaktadırlar. İlkyardım uygulaması yapan kişilerin ana hedefi, hayati tehlike yaşayan kişilerin bu tehlikeden uzaklaşmalarını sağlamaktır.

İlkyardım Nedir?

İlkyardım; sağlık görevlilerinin ya da ilk yardım eğitimi almış olan kişilerin, herhangi bir durum sonucunda yaşamları tehlikede olmuş olan kişilere uyguladıkları bazı yöntemlerdir. İlkyardım uygulamaları ile birlikte hayati tehlikesi bulunan kişilerin bu tehlikeden uzaklaşmaları ya da ileride yaşayabilecekleri sakatlıkların en aza indirilmesi sağlanabilmektedir.

İlkyardım eğitimi alan kişiler, yardıma ihtiyacı olan bir hasta ile karşılaşmaları durumunda ilk olarak ambulansı aramaları ve hastanın durumu ile ilgili bilgi vermeleri gerekmektedir. Sonrasında ise hastanın durumuna bağlı olarak ilkyardım uygulamaları yapılmalı ve hastanın hayati tehlikesi mümkün olduğunca aza indirilmelidir.

İlkyardımın Önemi ve Amacı Nedir?

İlkyardım yapımının en büyük önemi, kişilerin hayati tehlike durumlarının giderilmesini ya da en aza indirilmesini sağlamaktadır. Bu anlamda ilkyardım uygulamaları sayesinde sağlık ekiplerinin olay yerine gelişine kadar olan süreçte, hastalara yapılan müdahaleler hayati öneme sahiptir. İlkyardımın önemleri arasında hastanın hayati tehlikeyi atlatmasını sağlamanın yanı sıra; olay sonrası oluşabilecek olumsuz durumların önlenmesi, solunum ve dolaşım yollarının harekete geçirilmesi, hastanın olay sonrasında daha fazla hasar almasının engellenmesi de yer almaktadır.

İlkyardım yapmak, hastaların hayati tehlikelerini ortadan kaldırmak amacı ile uygulanmaktadır. Aynı zamanda ilkyardım uygulamalarının amaçlarında, hastaların daha fazla zarara uğramamaları adına stabil tutulmaları ve sağlık ekiplerinin beklenmesi sırasında bazı ilkyardım tekniklerinin yapılması da yer almaktadır. İlkyardım teknikleri içerisinde hastanın vücut sıcaklığının korunması, herhangi bir kanama olması durumunda durdurmak için bazı uygulamaların yapılması, hastanın kuru kalmasının sağlanması gibi durumlar bulunmaktadır.

İlkyardım Nasıl Yapılır?

İlkyardım yapımı sırasında öncelikli olarak olay yerinin olası tehlikelere karşı korunması yer almaktadır. Olay yerinin güvenliğinin sağlanmasının ardından hastanın bilinç kontorü yapılmalı ve sağlık ekiplerine haber verilmelidir.  Sonrasında ise yaralı ya da hasta kişiye bazı noktalara dikkat edilerek ilkyardım uygulamaları yapılmalıdır.

Hastaya uygulanan ilkyardım uygulamaları arasında ilk sırada durumunun değerlendirilmesi ve endişelerinin giderilmesi yer almaktadır. Bu anlamda hastanın bilincinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu işlem, hastaya bazı sorular sorularak yapılabilmektedir. Sonrasında ise hastanın solunum yolunun açık olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu uygulama esnasında, nabız alınabilecek bölümlerden hastanın nabız kontrolü gerçekleştirilmelidir.

İlkyardım teknikleri ise, bu işlemlerin uygulanmasının ardından gerçekleştirilmektedir. Bu teknikler içerisinde hastanın kırık, çıkık, burkulma gibi durumlarına müdahale etmek, hastanın hareket etmesini engellemek, sıkan kıyafetlerini gevşetmek, kanama olması durumunda bölgeye baskı uygulayarak kanamanın durmasını sağlamak ve bandaj uygulamaları yer almaktadır. İlk yardım acil durumlarda hayati öneme sahiptir. Güvenlik sağlanmalı, acil servis çağrılmalı, bilinç ve solunum kontrolü yapılmalıdır. Kanama durumunda basınç uygulanmalı, yaralanmalarda temiz bezle kapatılmalı. Sıcak çarpması veya bayılma durumlarında serinletici önlemler alınmalı. Temel ilk yardım bilgisi, herkesin bilmesi gereken yaşamsal bir beceridir.

Oy Ver

Yorum yapın