Nöroplastisite: Beyin Nasıl Yeniden Şekillendirilebilir?

Nöroplastisite ile beyinde bulunan nöronların yeniden yapılandırılabilmesi mümkündür. Beyinde bulunan nöronlar yeni bir durumla karşılaştıkları durumda kendini değiştirme ve geliştirme eğilimindedir. Beyinde gerçekleşen bu değişim ve gelişimi sonucunda beynin nasıl şekillendirilebileceği ise merak edilir.

Nöroplastisitenin Beyne Faydaları

Nöroplastisite ile beynini yeniden şekillendirilebilmesinin mümkün olduğu açıklanmıştır. Nöroplastisitenin beyne birçok fayda sağladığı bu faydanın sonunda da beynin kendini yenileme ve şekillendirmeye başladığı öğrenmiştir. Beyinde bulunan nöronların değişime uğraması sayesinde daha sağlıklı ve efektif bir beyne sahip olabilmek mümkün olacaktır. Nöroplastisitenin vücuda olan faydaları şu şekilde açıklanabilir:

  • Nöroplastisitenin beyne sağlamış olduğu faydalarda ilk sırada felç ve beyin hastalıklarına karşı koruyucu olması gösterilebilir.
  • Beynin kendini yenilemeye çalışması durumunda beyinde bulunan hastalıkların da iyileşme sürecinin hızlandığı görülmüştür
  • Beyinde meydana gelebilecek herhangi bir travmatik yaralanma sonucunda yaralanmanın meydana geldiği alanlarda iyileşmenin sağlanabilmesi de mümkündür
  • Nöroplastisitenin en önemli faydalarından biri bir duyunun kaybedilmesi durumunda diğer alandaki bir duyunun kendini geliştirmesidir. Görme duyusunu kaybeden kişilerin duyma duyusunun gelişmesi buna örnek olarak gösterilebilir
  • Nöroplastisitenin faydalarından birisi de hafıza yeteneklerini geliştirebilmesi ve bilişsel yeteneklerin geliştirilmesini sağlamasıdır
  • Nöroplastisitenin ayrıca daha efektif bir öğrenme düzeyi oluşturabildiği görülmüştür.

Aralıklı Oruç ile Beynin Şekillendirilmesi

Nöroplastisite beynin yeniden şekillendirilmesini sağlayacağından daha sağlıklı bir beyine sahip olabilmek için bazı etkinliklerin yapılması önerilebilir. Daha sağlıklı bir beyine sahip olabilmek ve duyu organları gibi organlarda meydana gelebilecek bir hasarın tedavi edilebilmesi için uygulanabilecek egzersizlerden ilki aralıklı oruç tutmaktır.

Aralıklı oruç tutan kişiler Nöroplastisiteyi artıracaktır. Nöroplastisitenin artırılması ile birlikte nöron ağların büyümesinin sağlanması ve bu sayede bilişsel işlevi olan alanların gelişim gösterebilmesi mümkün olacaktır. Beyin durumlar karşısında yeni aksiyonlar aldığı için beynin kendini geliştirebilmesi için sürekli olarak bir aksiyon halinde olması gerekir.

Beyin Yolculuğu

Nöroplastisiteyle beynin şekillendirilebilmesi için bazı terapilerin ve etkinliklerin yapılması önemlidir. Beynini zorlamak beynin çözüm yolları aramasına neden olacaktır. Beynin çözüm yolları aramaya başlaması ise kişilerin daha sağlıklı bir beyne sahip olmasını sağlayacaktır.

Nöroplastisitenin artırılabilmesi için kişilerin uygulayabileceği yöntemlerden birisi de beyin yolculuğu yapmaktır. Beynini sürekli olarak uyaranlara maruz bırakmak beyninin farklı çözüm yolları aramasına neden olacaktır. Beyni farklı çözüm yolları araması ise onun sürekli olarak aktif olmasını ve dolayısıyla daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

Müzik Aleti Çalmayı Öğrenmek

Nöroplastisite geliştirilebilmesi ve beynin yeniden şekillendirilebilmesi için kişilerin bir müzik aleti çalmayı öğrenmeleri önerilir. Beynin yapabilecekleri aslında sınırsız olarak açıklanabilir. Bu nedenle beynin gerçekleştirebileceği faaliyetlerin önüne geçmemek için kişilerin sürekli olarak farklı aktiviteler içerisinde olması ve bu şekilde beyninin farklı durumlara maruz bırakması gerekir. Nöroplastisitenin arttırılabilmesi için kişinin beyninde bulunan farklı bölgelerin çalıştırılması sağlanmalıdır.

Müzik aleti çalmaya başlayan kişiler farklı beyin bölgeleri arasında bağlantı kurulmasını sağlayacaktır. Farklı beyin bağlantılarının kurulması sayesinde beyin kendini yenileme şansı elde edecektir. Özellikle müzik aletinin çalınmaya çalışıldığı dönemlerde yeni sinir ağlarının ortaya çıktığı görüldüğünden kişilerin beyninde de olumlu yönde bir yenilenme meydana gelmiştir.  

Kelime Dağarcığın Geliştirilmesi

Nöroplastisite ile beynin yeniden şekillendirilebilmesi için kişilerin kelime dağarcıklarını genişletmeleri ve kurgusal kitaplar okumaları önerilebilir. Kurgusal kitaplar okunması ile kişilerin beyninde bulunan farklı noktaların birbiri ile bağlantısı kurması sağlanır. Roman ve hikaye okuyan kişiler kurgusal karakterleri incelemeye başladığında beynin farklı noktalarının birbiriyle bağlantı kurma oranı da artış gösterir. Beyinde bulunan farklı bağlantı noktalarının birbiri ile etkileşime girmesi ise beynin gelişmesini sağlayacaktır.

Beynin geliştirilebilmesi için kurgusal kitap okuyan kişilerin kelime dağarcığının genişlediği de görülmüştür. Düzenli olarak kitap okuyan kişilerin kelime dağarcığını genişlettiği bu sayede de beynin kendisini yenilemesinin mümkün hale geldiği görülmüştür. Kelime dağarcığının geliştirilmesi sayesinde ayrıca daha sağlıklı bir beyne sahip olabilmek de mümkün olacaktır.

Oy Ver

Yorum yapın