Sesin Sağlığa Etkisi: Vokal Kordlar ve Psikoloji - Sağlık List

Sesin Sağlığa Etkisi: Vokal Kordlar ve Psikoloji

Sesin sağlığa etkisi üzerinde yapılan araştırmalara göre şiddetli sesin işitme duyusunun yitirilmesinden psikolojiyi bozmasına kadar pek çok zararı vardır. Şiddetli sese maruz kalan kişiler aynı zamanda fiziksel veya fizyolojik bazı olumsuz etkilerle de karşı karşıya kalabilirler.

Sesin Sağlığa ve İşitme Duyusuna Etkisi

Sesin sağlığa etkisi üzerine yapılan araştırmalar göstermiştir ki şiddetli ses işitme duyusu üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Gürültünün şiddetine veya sabit olup olmamasına bağlı olarak kişiler üzerinde olumsuz psikolojik etkileri de bulunur. Sesin işitme duyusuna etkileri şu şekilde sıralanabilir:

 • Akustik travma yaşanması
 • Geçici eşik kayması
 • Kalıcı eşik kayması

Sesin işitme sistemini etkileri incelendiğinde şiddetli ses sonucunda kulakta bulunan bazı kasların kasılmaya başladığı ve sese karşı direnme gösterdiği görülmüştür. Ayrıca sesin kulak içerisindeki kaslara ani bazı etkiler yarattığı ve bunun sonucunda bazı tepkilerin ortaya çıktığı da görülmüştür. Kulak içerisinde meydana gelen bu ani tepkiler sonucunda kişilerde işitme kaybına kadar gidebilen problemlerle karşılaşılabilir.

Gürültünün Fiziksel Etkileri

Sesin sağlığa etkisi araştırıldığında fiziksel bazı olumsuz etkileri olduğu görülmüştür. Sesin fiziksel etkileri arasında iki kulakta işitme kaybına neden olması ilk sırada gösterilebilir. Ayrıca sesin kulaklara vermiş olduğunuz zarar sonucunda bireylerin konuşma frekanslarının da etkilendiği görülmüştür.

Sesin fiziksel etkileri arasında işitme kanallarında zararlara neden olması ve bunun sonucunda da kişilerin konuşma problemleri yaşaması da gösterilebilir. Sesin fiziksel etkilerinin azaltılabilmesi için gürültülü ortamlarda çok fazla bulunmamaya ve kulak sağlığının korunmasına dikkat edilmesi gerekir.

Gürültünün Fizyolojik Etkileri

Sesin sağlığa etkisi fizyolojik olarak da açıklanabilir. Gürültülü ortamlarda bulunan veya ani bir gürültü meydana gelmesi durumunda kişilerin vücudunda bazı değişiklikler meydana gelir. Şiddetli ses sonucunda vücutta meydana gelebilecek fizyolojik değişiklikler şu şekilde açıklanabilir:

 • Şiddetli ses sonucunda kalp atış oranının artış gösterdiği gözlenmiştir
 • Ani sesler sonucunda solunum sayısında artış görülmesi de tespit edilmiştir
 • Kalp atışı oranının artması ve hızlı hızlı soluk alıp verme sonucunda kan basıncında da artış gözlenmiştir

Sesin Psikolojik Etkileri

Şiddetli sesin psikoloji üzerinde de olumsuz etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Gürültülü ortamlarda bulunan kişiler ani veya kesik kesik meydana gelen şiddetli ses sonucunda psikolojilerinde bazı olumsuzluklar meydana geldiğini görebilirler. Sesin psikoloji üzerindeki etkileri şu şekilde açıklanabilir:

 • Şiddetli ses kişilerde huzursuzluk ve sinirlilik gibi problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir
 • Şiddetli ses sonucunda meydana gelen psikolojik değişimler sonucunda uykusuzluk veya uykuya dalamama problemi ile de karşılaşılabilir
 • Şiddetli sesin psikoloji üzerindeki etkilerinden birisi de konsantrasyon bozukluğu yaratmasıdır
 • Sürekli olarak gürültülü ortamlarda bulunan kişilerin karakterlerinde de bazı olumsuz değişimler olduğu görülmüştür
 • Şiddetli sesin psikoloji üzerindeki etkilerinden birisi de kişilerin çabuk sinirlenmesi ve kızmasına neden olmasıdır

Sesin Performans Üzerine Etkisi

Sesin sağlığa etkisi ile kişinin psikolojisinde veya bedeninde bazı olumsuz değişimler meydana gelebilir. Gürültülü ortamlarda çalışan veya bulunan kişilerin iş performansı üzerinde de bazı olumsuz değişimler meydana geldiği görülmüştür. Sesin performans üzerinde etkileri şu şekilde açıklanabilir:

 • Şiddetli ses kişilerin çalışma performansının azalmasına neden olur
 • Gürültülü ortamlarda bulunulması düşünmenin engellenmesine neden olabilir
 • Konsantrasyon bozukluğunun ortaya çıkması ve bu nedenle iş takibinin zorlaşması da gürültünün olumsuz etkileri arasında yer alır
 • Şiddetli ses kişilerin karşılıklı olarak iletişim kurmasını ve konuşmasını da zorlaştırır
 • Sesin performans üzerine etkileri arasında okuma zorlukları ve öğrenme zorlukları yaratması da gösterilebilir
 • Gürültülü bir ortamda çalışan kişilerin telefon konuşması yapamamaları veya telefon konuşması sırasında konuşmada problemler yaşaması da sesini olumsuz etkileri arasında gösterilebilir

Sanayileşmenin ve kentleşmenin sonucunda gürültülü ortamlar kişilerin gün içerisinde sürekli bulunmak zorunda olduğu ortamlardır. Gürültünün insan sağlığı üzerinde pek çok olumsuz etkisinin bulunduğu yapılan araştırmalar sonucunda açıklanmıştır. Gürültü kişilerin iş performansını olumsuz etkileyebildiği gibi okul performansını da olumsuz etkileyecektir

Oy Ver

Yorum yapın